İçeriğe geç

Tarihçemiz

Bir grup Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu arkadaşın 1980 yılında bir araya gelmeleri ve dostluklarını devam ettirmek için bu birlikteliklerini sürekli hale getirmeleriyle derneğin temelleri atılmış oldu. Süreç içerisinde ayda bir biraraya gelen bu dost grubu her geçen yıl mezun olanların dahil olmasıyla ciddi bir sayıya ulaştı. Bu durumda hem daha geniş çevrelere ulaşmak hem de kurumsal bir oluşum gerçekleştirmek için resmi bir dernek kurulmasına karar verildi. Marmara Üniversitesi geneline hitap edecek en büyük dernek olarak Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER) 1994 yılında resmi olarak kuruldu.

 

Çalışmaları daha planlı hale gelen dernek, önceleri Fatih’te bir kitapevinde faaliyetlerine devam ederken ardından başka bir büroya taşındı. Ama gelenekselleşen iftar ve piknik programları aksamadan devam etti. Bir süre zarfında dernek imkansızlık yüzünden bürosuz olarak faaliyetlerine devam etmek zorunda kaldı.

Nihayet 2003 yılına gelindiğinde dernek Aksaray’da bir merkez açtı ve 15 öğrenciye burs vererek faaliyetine başladı. Hızla kurumsallaşan dernek çeşitli alanlarda kurs ve aktiviteleriyle mezunlarını bir araya getirmeye başladı. Diğer yandan da üye sayısını 5 katına çıkarmayı başardı. Artık dernek onlarca öğrenciye burs veren, yüzlerce üyesi olan, internet aracılılığıyla tüm dünyaya ulaşan, içerisinde birçok bürokrat, sanayici, eğitimci, akademisyen ve işadamı bulunan Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelmiştir. MÜMDER geçmişten aldığı güçle, bugün ile gelecek arasında köprü olacak ve geleceği inşa etmeye devam edecek.

Her şey daha güzel yarınlar için!