İçeriğe geç

MÜMDER Burs Başvurusu 6698 sayılı Kanun Kapsamında Aydınlatma Metni

Burs Başvuru Formu kapsamında işlenen kişisel verileriniz açısından MÜMDER veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Burs başvuru formunda yer alan kişisel verileriniz bursiyer başvurunuzun değerlendirilmesi ve tarafınıza burs tahsisi yapılması amaçlarıyla otomatik olan (internet sitesindeki burs başvuru formunun doldurulması) ve otomatik olmayan (fiziki başvuru formu aracılığıyla) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) öngörülen veri işleme şartlarından “Açık Rıza” kapsamında işlenmektedir. 

Formu doldurup tarafımıza iletmeniz hâlinde açık rızanızın var olduğu kabul edilecektir. Tarafınıza burs sağlanması hâlinde işlenen kişisel verileriniz arasında yer alan ad, soyadı, telefon numarası ve hesap numarası bilgileriniz burs ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla yine 6698 sayılı KVKK’de öngörülen veri aktarım şartlarından “Açık Rıza” kapsamında bize bildirdiğiniz bankalara aktarılacaktır. Bu doğrultuda formu doldurup tarafımıza iletmeniz ve burs almaya hak kazanmanız hâlinde kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanızın var olduğu kabul edilecektir. Ad, soyadı, telefon, mail ve hesap numarası dışındaki kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Faaliyet kapsamında işlenen kişisel verileriniz burs başvurunuzun olumlu sonuçlanması hâlinde burs ilişkisi devam ettiği müddetçe saklanacaktır. Burs başvurusu olumsuz sonuçlanan adayların başvuruları, burs almaya hak kazananların açıklandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde imha edilecektir. KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklara https://mumder.org.tr/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Form kapsamında vermiş olduğunuz bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilecektir.

MÜMDER Burs Başvurusu Açık Rıza Metni

MÜMDER BİLGİLENDİRME

Burs başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve değerlendirme süreçlerinin takibi esnasında Burs Başvurusu aracılığıyla “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında aydınlatma metninde işlendiği belirtilen kişisel verileriniz, burs başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanızın varlığı hâlinde işlenecektir. Kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve/veya aktarılması için açık rıza verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Burs Başvurusu alanında yer alan bilgilerin doldurulması ve gönderilmesi halinde kişilerin açık rızasının olduğu kabul edilecektir.Kişilerin açık rızasının bulunmaması hâlinde Burs Başvurusu alanındaki ilgili bölümleri boş bırakmaları gerekmektedir.

AÇIK RIZA METNİ

MÜMDER tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma metnini okudum ve anladım. Burs Başvurusu alanındaki ilgili bölümleri doldurmam neticesinde kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.