İçeriğe geç

MÜMDER BİLGİLENDİRME

Burs başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve değerlendirme süreçlerinin takibi esnasında Burs Başvurusu aracılığıyla “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında aydınlatma metninde işlendiği belirtilen kişisel verileriniz, burs başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanızın varlığı hâlinde işlenecektir. Kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve/veya aktarılması için açık rıza verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Burs Başvurusu alanında yer alan bilgilerin doldurulması ve gönderilmesi halinde kişilerin açık rızasının olduğu kabul edilecektir.Kişilerin açık rızasının bulunmaması hâlinde Burs Başvurusu alanındaki ilgili bölümleri boş bırakmaları gerekmektedir.

AÇIK RIZA METNİ

MÜMDER tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma metnini okudum ve anladım. Burs Başvurusu alanındaki ilgili bölümleri doldurmam neticesinde kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.