İçeriğe geç

14. Olağan Genel Kurul

Değerli Üyemiz;

14.Olağan Genel Kurulumuz 04.06.2023 tarihinde saat 10.00 da Dernek merkezimizde Tüzük değişikliği ve Yönetim Kurulu seçimi gündemiyle icra edilecektir.Bu toplantıda üye salt çoğunluğunun katılımı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı,yeter sayısı aranmaksızın, aynı gündem ile 11.06.2023 tarihinde saat 10.00 da Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesinde(Sultanahmet) icra edilecektir.

Gündem

1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması
3-Divan Heyetinin Oluşturulması
4-Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
5-Tüzük Değişikliği
6-Dilek ve Temenniler
7-Kapanış

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkürler ederim.

Engin GENÇ
Yönetim Kurulu Başkanı