3.Dönem Kudüs Rehberi Yetiştirme Projesi Başvuruları Başladı

Home / DUYURULAR / 3.Dönem Kudüs Rehberi Yetiştirme Projesi Başvuruları Başladı

 

 

KUDÜS REHBERİ YETİŞTİRME PROJESİ

Projenin Amaç ve Hedefleri

“Kudüs Rehberi Yetiştirme Projesi” Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği tarafından geliştirilerek yürütülmekte olan bir kültür projesidir.

İslam medeniyetinin kutsal şehirlerinden biri olmasına ragmen, Kudüs’ün önemi ne yazık ki gençlerimize henüz tam manasıyla aktarılmış değildir. Halbuki milli ve dini kültürümüzün köşe taşlarından sayılan Kudüs aynı zamanda bir Osmanlı mirasıdır; geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarihi varoluş gayemizi belirleyecek olan önemli bir faktördür. İşte bu proje kapsamında yetiştirilecek rehberlerle hem gençlerimizin Kudüs ve Mescid-i Aksa konusundaki mevcut bilgi eksikliği giderilecek hem de bu kadim şehrin tarihi, kültürel ve siyasi gerçeklerini Kudüs’ü ziyaret etmek isteyenlere aktarabilecek bilgili rehber ihtiyacı belli ölçüde karşılanmış olacaktır. Kudüs Rehberi Yetiştirme Projesi’nin öncelikli hedeflerini iki başlık altında sıralamak mümkündür:

1. Ülkemizde, Kudüs’ün bilinirligini artırmak ve uzman kişiler yetiştirmek: Proje ile üniversite öğrencileri arasından seçilen gençlerimize Kudüs hakkında teorik ve pratik bilgi verilmesi ve onların birer uzman olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

2. Ülkemizden Kudüs’e düzenlenen turlar için yetişmiş rehber ihtiyacını karşılamak: Seyahat firmalarının Kudüs tarihiyle ilgili yetkin rehber bulmadaki zorlukları da dikkate alınarak oluşturulan bu proje ile söz konusu eksikliğin nitelikli bilgilere sahip bireylerin yetiştirilmesi suretiyle kapatılması hedeflenmektedir. Böylece üniversiteli gençlerimize belli bir konuda iş imkanı da sağlanmış olacaktır.

Projenin Kapsam ve İçeriği

Projeyi amaç, faaliyet ve sonuç bakımından özetlemek adına iki ana başlık altında incelemek daha faydalı olacaktır.

Teorik Rehberlik Eğitimi (İstanbul): (İstanbul): Teorik rehberlik eğitimi çerçevesinde, alanında uzman hocalarımız tarafından kadim şehir Kudüs’ün gerek İslamiyet öncesine gerekse de sonrasına ait manevi-kültürel ve sosyal-siyasal tarihine dair derinlemesine sınıf eğitimleri uygulanacaktır. Bu eğitim sürecinde, ilgili bilimsel eserler taranarak oluşturulmuş okuma
listeleri takip edilmekle birlikte, bazı yazarla buluşmalar organize edilerek genel kültürümüzün ve milli mefkuremizin gelişimine yönelik edebi eserler de tahlil edilecektir. Haftada bir gün işlenecek derslerden her biri iki saat devam edecektir. Genel tarih, siyasi düzen, sosyal yapı, dini durum ve düşünce tarihi gibi alanları kapsayacak dersler uzman eğitimciler tarafından verilecek. 6 haftalık teorik eğitimin sonunda kapsamlı bir sınav yapılacak ve uygulamalı rehberlik eğitimi aşamasına geçmeye hak kazanan öğrenciler belirlenecektir.

Proje kapsamında verilecek teorik eğitim seminerleri MÜMDER’in İstanbul’daki dernek merkezinde ve ihtiyaç duyulduğu takdirde Marmara Üniversitesi tarafından tahsis edilmiş atölye çalışmalarına elverişli dersliklerde gerçekleştirilecektir.

Uygulamalı Rehberlik Eğitimi (Kudüs): Uygulamalı rehberlik eğitimi çerçevesinde altı günlük özel Kudüs ziyareti yapılarak teorik eğitim sürecinde edinilen bilgiler bir uzman eşliğinde pratiğe dökülecektir. Projenin amacı teorik bilgilerle donatılmış ve uygulamalı olarak hizmet verebilecek kişilerin yetiştirilmesi olduğundan ikinci aşama oldukça önemlidir.

Böylelikle teorik bilginin kalıcılığı sağlanacak ve rehber olarak faaliyette bulundukları zaman söz konusu gençlerin karşılaşabilecekleri zorlukların önüne geçilmiş olacaktır.

Başvuru Koşulları

Kudüs Rehberi Yetiştirme Projesi’ne Marmara Üniversitesi’nde eğitim alan lisans ve lisansüstü ögrencilerinin tamamı başvurabilir. Başvuru için eğitim alanı, uyruk, cinsiyet ve yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Projenin 2019 yılında gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamında toplam 30 rehber yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Pratik eğitim aşamasına ise sadece değerlendirme sınavında başarılı olan 10 aday katılabilecektir.

Kudüs Rehberi Yetiştirme Projesi için son başvuru tarihi 07.04.2019 dir. Başvuru formuna “formu doldur” linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mumder burs formu