BAŞKAN’ DAN MESAJ

Home / BAŞKAN’ DAN MESAJ

Değerli Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları,

Derneğimizin temelleri, 1980’li yıllarda, bir grup İktisat Fakülte’si mezunu ağabeylerimizin, “birbirimizi unutmayalım”, “bayramlarda buluşalım” hasret giderelim gibi “basit ama samimi” düşüncelerinden yola çıkılarak atılmıştır. Bu temel düşünce etrafında küçük gruplarla başlayan oluşum, aylar – yıllar geçtikçe sayısal anlamda belirli bir büyüklüğe ulaşmıştır. Aradan geçen yıllar oluşumu, “dernek çatısı” altında toplanacak büyüklüğe getirmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu, Marmara Üniversitesi’nin tamamına hitap edebilecek şekilde bir derneğin kurulmasına karar verilmiştir. Nihayetinde 1994 yılında, “Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER)” resmen kurularak, faaliyetlerine başlamıştır.

İşte o günden bu güne, ülkemizin ve üyelerimizin geçirdiği çeşitli zorluklara rağmen, derneğimiz, ayakta durma iradesini göstermiş ve birçok faaliyet ve hizmete başarıyla imzasını atmıştır. Bugün, iftar programları, kır gezileri, burslar, sportif faaliyetler, kariyer toplantıları, seminer ve konferanslar gibi organizasyonların birçoğu, derneğimiz açısından artık “geleneksel” hale gelmiştir.

Faaliyet ve çalışmalar açısından belirli bir “tecrübe” ve “kapasiteye” ulaşan derneğimiz, diğer taraftan, kurduğu sağlam ilişkiler neticesinde, Marmara Üniversitesi akademisyenlerini, öğrencilerini ve mezunlarını kapsayacak, büyük bir “camiaya” doğru yol almanın sevincini yaşamaktadır. Derneğimizin, bu yeni açılımı ve büyümeyi başarıyla sürdüreceğine inancım tamdır.

Şunu da açık yüreklilikle ifade etmem gerekir ki, bütün bu gelişmeler çok özel gayretler ve çok az miktarlarda dahi olsa, üyelerimizin “aidatlarıyla” yürütülmektedir. Bu nedenle, üyelerimizin aidatlarını ödemesi konusunda “özel hassasiyet göstermelerini” de önemsemekteyiz.

MÜMDER yüklendiği vizyon ve misyonla, “güçlü millet – güçlü devlet” temelinde, “güçlü sivil toplum” ve “eğitim standartları yüksek üniversite”nin var olmasına katkı sunacaktır. Bu amaçla derneğimiz, yapacağı çalışma ve faaliyetlerle, başta üniversitemiz mensupları ve mezunları olmak üzere milletimize hizmet sunacaktır ve sunmaya devam edecektir.

Bu güne kadar yapılan çalışmalar temsil odaklıydı ve gerekliydi. Ancak bugünün gençliğine “katma değer üreten ve işlevsel çalışmalar” sunmak gerekiyor. Bu bağlamda 2013-2015 döneminde; projeli bursiyerlik, sertifikalı eğitimler, bazı atölye çalışmaları, deneyim paylaşım toplantıları, üyelerimize indirimli sosyal faaliyet imkanlarının sunulması, istihdama yönelik girişimler, derneğimizin 2014-2019 yıllarını kapsayacak 5 yıllık stratejik planının çıkarılması ve MÜMDER kariyer merkezi’nin altyapısını oluşturacak planlamanın yürütülmesi gibi faaliyetlerle “katma değer üreten ve işlevsel çalışmalar”a imza atılacaktır.

Bu idealleri taşıyan ve “üniversitemizi, milletimizi ve devletimizi” dünya devletleri liginde yerini alması noktasında, “özel gayret ve fedakarlık” gösterecek olan tüm “Marmaralıları”, derneğimiz çatısı altında “buluşmaya” davet ediyorum.
Atalarımız ne güzel söylemiş: “Aşını, eşini, işini bil.” Bende acizane buna şu eki yapmak isterim: “Aşını, eşini, işini ve derneğini bil”.

Bu vesile ile derneğimizi kuran, iyi günde-zor günde maddi-manevi desteğini esirgemeyerek bugünlere getiren tüm kurucular kurulumuzu, eski ancak eskimeyen başkanlarımızı, üyelerimizi, hocalarımızı, gönüldaşlarımızı, öğrenci arkadaşlarımızı ve tüm Marmaralıları ve MÜMDER camiasını saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Adem Ceylan
MÜMDER Yönetim Kurulu Başkanı